(1)
Castro-Rentería, S. P.; Peñaherrera-Manosalva, M. S. Evaluación Con microscopí­a electrónica De La remoción De Barrillo Dentinario; Utilizando Hipoclorito De Sodio, Clorhexidina E Hipoclorito De Sodio + EDTA Con irrigación ultrasónica. DC 2017, 3, 298-317.